Musikalsk legestue

Børn mellem 1 og 4 år, søskende, forældre og bedsteforældre
inviteres til musik og leg i Kerteminde Kirke.

Musikalsk Legestue i Kerteminde Kirke, torsdag eftermiddag kl. 16.00 – 16.45.

Det er gratis at deltage, og det kræver ikke at man er god til at synge eller har gået til babysalmesang.

Har I lyst til at opleve kirkerummet på en anden måde og give børnene en god musikalsk start på liver, så meld jer til.

Tilmelding skal ske til / på kirkekontoret, Præstegade 4, Kerteminde
Tlf. 65 32 23 89 eller på mail:
limp@km.dk

kerteminde-drigstrup.sogn@km.dk

Hvor I også kan høre nærmere og få oplyst datoer og klokkeslæt.

Tilmeld dig nyhedsbrevet