Salmetunger

Salmetunger er et kirke / skole samarbejde omkring den danske sang-skat, salmerne.

Kirkerne i Kerteminde kommune inviterer hvert år alle 4. og 5. klasser til et fælles salmeprojekt, hvor der arbejdes med udvalgte salmer. Salmeprojektet afsluttes med en fællesarrangement.

Formålet er blandt andet at gøre eleverne bekendte med de danske salme skrivere gennem tiden samt naturligvis at kunne synge de danske salmer.