Søren-Herluf Mohr Sørensen

Lige-gyldigt?

”Det er da ligegyldigt”, siger vi til os selv eller hinanden; ”det betyder ikke noget, det er ikke vigtigt”. Så er alt jo for så vidt godt, for den iboende uoverensstemmelse mellem de forskellige meninger og holdninger, der altid vil være, fordi vi ser forskelligt på den samme verden, findes ikke – eller vi har i alt fald bedyret hinanden og os selv, at de ikke skal tillægges større værdi end andet, det er ligegyldigt, det har samme værdi, og dermed ingen værdi – eller hvad?

Alting har en værdi, og kan derfor også værdisættes. Hvis vi ikke selv kender værdien, så kan vi gå til fagfolk. Så kan vi få en ejendomsmægler til sætte værdi på vores hus, så vi kan gå i banken og låne på friværdien, hvis der er en sådan. Vi kan gå til guldsmeden med oldemors gamle armbånd og få den vurderet ud fra guldets ægthed og den kunstneriske udformning.

”Hvad er det værd?” Spørger vi, og får en pris.

Men det er ikke altid så enkelt, for ofte spiller flere ting ind, som kan være afgørende for vurderingen. Det vi kalder affektionsværdien, minderne og følelser, som er personlige og svære at sætte pris på for en fagmand. Et hus er ikke bare en samling mursten, tagsten, brædder, døre og vinduer, ordnet efter en arkitekttegning, det er så meget mere. Det kan være ens fødehjem, en slægtsgård, det sted, hvortil alle ens minder knytter sig, det sted, som rummer mit liv og det har jo uendelig værdi for mig. Eller oldemors armbånd, der er mere end karat og stilart, men rummer en historie om det menneske, der bar det, og vækker værdifulde minder.

Hvilken værdi vi sætter på det ene eller andet, afhænger meget af perspektivet. Et lille nyfødt barn i familien eller en konkret udløbsdato på vort liv, begge begivenheder rykker uafvendeligt på værdi-skalaen. Det som før rangerede højt på værdiskalaen bliver pludselig af mindre betydning eller ligefrem helt betydningsløst.

Ligegyldigt eller lige gyldigt? Der er en betoning men også en verden til forskel, og man skal ikke tale ret længe sammen, før man finder ud af, at det måske slet ikke er det samme, som vi finder ligegyldigt – og hvad det er, der er det allervigtigste. Fordi noget er lige gyldigt, er det bestemt ikke uden værdi – tværtimod.

Mange uoverensstemmelser kan undgås når man taler sammen, for at vi kan blive klogere på hvad der betyder noget – for den enkelte, for fællesskabet og for samfundet. Hvad er det, der bærer og forener – og hvad er det, der adskiller? Hvad er det, der får dig til at stå op om morgenen?

Vi kan kalde det værdier, men værdier er ikke noget, der ligger fast nu og i al evighed. Værdier er noget, man må kunne argumentere for, indgå i samtale om. Derfor er det værd at diskutere, hvad der har afgørende betydning for den enkelte og for samfundet, det er ikke ligegyldigt!

Så lad os samtale om det allervigtigste.

Klumme til Kerteminde Netavis uge 38/2013

Søren-Herluf Mohr Sørensen

Demokrati – at få og give.

Vi har hørt det så tit, at valgdagen er demokratiets festdag. Til folketingsvalget, eller kommune- og regionsvalget som vi skal afholde inden længe, træder demokratiet tydeligt i aktion. Nye aktive og visionære kandidater skal vælges eller dygtige og erfarne politikere skal genvælges. En festdag for nogle en eksamensdag for andre. Ved et sådant valg, skal vi vælge de mennesker, der skal repræsentere os og træffe beslutninger på vore vegne, når der skal træffes afgørelser om det helt nære, hvor vi bor såvel som hos naboen. Særligt det sidste er og vil altid være udfordringen i demokrati, nemlig at finde den rette balance mellem at få og at give. Ved et valg peger vi nemlig hver især på den enkelte, som vi synes repræsenterer os bedst, vi lægger noget af vores selvbestemmelse hos den person, som vi finder tillidsvækkende og en værdig repræsentant for det som vi mener – de får så at sige vores mandat, en fuldmagt til at forvalte vores skattekroner til værn for de svage og til gavn for alle.

Demokrati en parentes i verdenshistorien!

Vi har herhjemme et af verdens ældste demokratier, så gammelt at ingen nulevende længere kan huske på egen krop, at der var en tid, hvor man ikke afholdte valg til de besluttende råd og forsamlinger. Det er så indgroet, at vi ikke altid tænker på det, men tager det for givet, at det er sådan. Samtidig kan vi let falde i den grøft, at sådan tænker de også ude omkring i verden, selv i lande hvor vi ynder at rejse på ferie. Korruption og afpresning er desværre en stærk underliggende kraft i mange af de lande, der regnes for demokratiske.

Demokrati skal vi kæmpe for, ikke mere i dag end man altid har skullet. For hvert eneste øjeblik står demokratiet i fare for at falde tilbage i den nemme løsning, hvor beslutninger træffes uden om besværlige interesseorganisationer, eller over hovedet på dem, der ikke har tiden og overskuddet til at være på vagt eller under bordet med entreprenante grupper. Demokrati er og vil aldrig være den nemme løsning, men til gengæld er det den rigtige løsning. En styreform, der respekterer den enkelte menneskes stemme og ikke skære os alle og vore behov over en kam.

Demokratiet skal der stadig kæmpes for og arbejdes på, ”vi plejer..” sidder tungt for bordenden, og kan med sin autoritære røst bringe megen nytænkning og engagement til tavshed. Op til dette forestående kommune- og regionsvalg har der heldigvis været mange gode initiativer sat i værk til at trække os hen til stemmeurnen – ikke som stemmekvæg, men som vigtige stemmer, der skal høres for at demokratiet får sin gyldighed.

Valget er en enestående chance – så grib chancen, løft din stemme og put den i urnen og den vil opstå som en vigtig brik i det fortsatte demokrati.

Klumme til Kerteminde Netavis uge 45/2013

Søren-Herluf Mohr Sørensen