Menighedsrådsmøder

Menighedsrådets møder afholdes i konfirmandstuen til Dalby Præstegård.

Menighedsrådets møder er offentlige.
(dog behandles fortrolige sager ved lukket møde)

Mødedatoer for 2018:

Alle datoer kl. 19.00 

Tirsdag den 9. jan
Onsdag den 7. feb.
Torsdag den 8. marts
Tirsdag den 10. april
Onsdag den 16. maj
Torsdag den 14. juni
Tirsdag den 14. aug.
Torsdag den 13. sept.
Torsdage den 11. okt.
Torsdag den 22. nov.

Dagsorden 9.01.2018

Referat af mødet 09.01.2018