Menighedsrådsmøder

Menighedsrådets møder afholdes i konfirmandstuen til Dalby Præstegård.

Menighedsrådets møder er offentlige.
(dog behandles fortrolige sager for lukkede døre)

Mødedatoer for 2020:

Alle møder starter kl. 19.00

5. marts fælles menighedsrådsmøde i Kerteminde Hindsholm kirkesogne
11. marts liturgikaravanen i Kerteminde
17. marts menighedsrådsmøde m. regnskab
15. april menighedsrådsmøde
12. maj orienterende møde