Nye attester

Præsten i bopælssognet udsteder nye attester hvis gamle mistes eller bortkommer. Det er gratis, men af sikkerhedshensyn skal attesten hentes på kontoret.

Den sendes altså ikke, men udleveres ved forevisning af legitimation.

Tilmeld dig nyhedsbrevet