Begravelse

Dødsfald skal anmeldes til afdødes bopælssogn senest 2 hverdage efter hændelsen.

Bedemand eller præst er gerne behjælpelige med korrekt udfyldning af dødsanmeldelsen (anmodning og begravelse eller ligbrænding).

Se nærmere information på: www.borger.dk

Anmeldelsen kan ske af afdødes ægtefælle, samlever, afdødes børn over 18 år eller afdødes forældre i nævnt rækkefølge. I mange tilfælde sker anmeldelsen og kontakten til sognepræsten gennem en bedemand.

Herefter aftaler familien med præsten eller gennem bedemanden tid og sted for begravelse eller bisættelse.

På anmeldelsen anføres afdødes sidste ønske – om der skal være en kirkelig handling, og om det skal være en begravelse eller en bisættelse.
Ved en begravelse forstås en begravelseshandling, hvor kisten nedsænkes i jord, og jordpåkastelsesritualet finder sted på kirkegården.
Ved en bisættelse forstås en begravelseshandling i kirken med jordpåkastelse i kirken, og derefter en kremering (ligbrænding). Urnen sættes siden i jorden på kirkegården, med mindre andet ønskes.

Sammen med anmeldelsen til præsten i bopælssognet medbringes så vidt muligt afdødes dåbs- eller navneattest og evt. vielsesattest.

Er man ikke medlem af folkekirken, har man ikke krav på, at en præst medvirker, når man bliver begravet eller bisat.

Er afdøde medlem af folkekirken, men har den afdøde afgivet ønske om, at vedkommende ikke ønsker, at en præst medvirker til begravelsen eller bisættelsen, bør man fremlægge dette ønske for sognepræsten.