Dåb

Dåb kan finde sted som barnedåb eller som voksendåb. Dåb er en forudsætning for at være medlem af Folkekirken.
Hvis dåben af en nyfødt finder sted inden for 6 mdr. sker dåb og navngivning samtidig. Familiestyrelsens hjemmeside har en liste over alle godkendte fornavne. Ønskes et ikke godkendt navn kontaktes præsten.
Har forældrene samme efternavn, får barnet dette efternavn straks ved fødslen.
Dåb finder som hovedregel sted i forbindelse med søndagens gudstjeneste. Tid og sted for gudstjeneste kan som regel ses i kirkebladet www.hindsholmkalenderen.dk/hindsholm-magasinet  eller på kirkernes hjemmeside: www.dalby-stubberupkirker.dk eller på www.sogn.dk

Sognepræsten kontaktes for aftale  af tid og sted for dåben.

Ved henvendelsen til præsten aftales også tidspunkt for samtale forud for dåben. Ved denne samtale – som foregår enten hjemme hos dig eller i præstegården – gennemgås dåbsritualet og der samtales om dåbens betydning ligesom andre spørgsmål i forbindelse med dåben og gudstjenesten kan vendes.

Faddere og dåbsvidner:
Barnets navn samt navne og adresser på faddere/gudmor/gudfar meddeles til sognepræsten.
Faddere/gudmor/gudfar skal være døbte og påtager sig at være tilstede i barnets liv med fortælling om dåben, ligesom de må optræde som vidnerne om dåben, sådan som den har fundet sted i kirken.