Fødsel og navngivning

Alle fødsler anmeldes automatisk af jordemorder/sygehuset til sognepræsten, der herefter indfører barnet i den offentlige personregistrering.
Er moderen til det anmeldte barn gift, registreres moderens ægtefælle automatisk som far til barnet, med mindre parterne oplyser noget andet.

Er moderen ikke gift, kan forældrene få faderskabet anerkendt ved at indgive en omsorgs- og ansvarserklæring til sognepræsten indenfor 14 dage efter barnets fødsel. Sker det ikke indenfor 14 dage efter barnets fødsel skal registrering foretages hos Statsforvaltningen.

Omsorgs og Ansvarserklæringen udfyldes digitalt på hjemmesiden: www.borger.dk

Og findes under menupunktet ”Familie og Børn” i venstre side.

Navngivning
Alle børn skal navngives senest 6 måneder efter fødslen. Enten anmeldes navngivningen til sognepræsten i det sogn, hvori man bor, eller barnet navngives i forbindelse med dåb.

Ved navngivning uden dåb ansøges om navngivning digitalt på hjemmesiden: www.borger.dk

Her vil det også være muligt at finde en liste over godkendte fornavne og frie efternavne.

 

Herefter vil man modtage en fødsels-navneattest på barnet.
Man kan frit vælge fornavne til barnet ud fra en liste fra Familiestyrelsen over godkendte fornavne.

www.familiestyrelsen.dk

 

Er det ønskede navn ikke på listen, kontakt da sognepræsten.