Ind- og udmelding

Ved dåben bliver man samtidig medlem af Folkekirken. Det gælder både barnedåb og voksendåb. Hvis du er døbt i en anden kirke kontakt da præsten for medlemskab af Folkekirken.

Hvis du er udmeldt af Folkekirken og ønsker at genindtræde skal man rette henvendelse til sognepræsten. Man kan som døbt med kristen dåb til en hver tid igen blive medlem – og man skal ikke døbes igen.

Er du under 18 år skal den, der har forældremyndigheden, træffe beslutningen om dåb eller indmeldelse i folkekirken. Dog skal en person, der er fyldt 15 år, selv give sit samtykke til dåb eller indmeldelse.

Du bevarer dit medlemskab af folkekirken, hvis du flytter til udlandet. Ønsker du, at dit medlemskab skal ophøre, efter at du er flyttet til udlandet, skal du melde dig ud.

Udmeldelse finder sted ved henvendelse til sognepræsten, eller ved skriftligt at have tilkendegivet sit ønske om udmeldelse, dette kræver ingen blanket.
Ved udmeldelsen skal du medbringe dåbsattest eller oplysninger om dåbssted og tidspunkt.
Når præsten registrerer udmeldelsen gives der automatisk besked til CPR registret.
Slutter du dig til et andet trossamfund ophører medlemskabet af Folkekirken.
Kontakt præsten vedrørende dette og for registreringen.

Er du under 18 år skal indehaveren af forældremyndigheden træffe beslutningen. Er du over 15 år skal du samtykke.

Retten til kirkelige handlinger ophører ved udtræden af Folkekirken.
Det har vidt rækkende konsekvenser, ikke mindst i forbindelse med begravelse/bisættelse, og derfor bør enhver der ønsker at træde ud af Folkekirken underrette sine nærmeste om beslutningen.