Nye attester

Præsten i bopælssognet udsteder nye attester hvis gamle mistes eller bortkommer. Det er gratis, men af sikkerhedshensyn skal attesten hentes på kontoret.

Den sendes altså ikke, men udleveres ved forevisning af legitimation.