Præsten har ordet

Det er nu, hvor alt er nyudsprunget, nu hvor det dufter lysegrønt at græs!
Mulighederne åbner sig – og sådan føles det også efter den lange tids nedlukning.
Kroppen og sanserne mærker det så tydeligt lige nu, vi bombarderes af de mange indtryk,
som ikke mindst Hindsholm stråler af.
Præsten og digteren Johannes Møllehave, som døde d. 10. maj, har skrevet en morgensang,
der hylder livet og kærligheden. Den taler direkte til hver enkelt af os, og breder hyldesten,
glæden og taknemmeligheden ud. For det gælder også året rundt og det gælder livet ud:
Guds kærlighed stråler over os og lyder til os hver eneste dag. Det er hver morgens mulighed.
Vi ønsker alle en rigtig god sommer!
Søren-Herluf og Rikke
Skærsommer,
det er den del af sommeren,
hvor dagene er lysest og længst.
Denne morgens mulighed.
Vi har luft i vore lunger.
Hænder, øjne, ører, tunger,
levende og glade unger.
Denne morgens mulighed!
Denne morgens kærlighed.
Frugter af den fryd vi så`de,
alt blev givet os af nåde.
Her er svar på livets gåde.
Denne morgens kærlighed!
Denne morgens munterhed.
Her hvor nattens mørke brydes
her hvor lysets skaber lydes,
se hvor muntert alting frydes.
Denne morgens munterhed!
Denne morgens mulighed.
Hang du fast i glemte dage,
i en fortid, som kan nage,
alt blir givet nyt tilbage.
Denne morgens mulighed!
Johannes Møllehave 1992